De Speeltuincentrale zoekt bestuursleden:

De Speeltuincentrale heeft een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB). Het AB wordt gevormd door vier actieve vrijwilligers van de bij ons aangesloten Buurt- en Speeltuinverenigingen.

Het DB bestaat uit drie mensen van buiten het speeltuinwerk. Zij hebben elk een eigen andere achtergrond en daarmee een gevarieerde kijk op het Buurt- en Speeltuinwerk. Zij sturen een team van zes medewerkers aan, die de dagelijkse werkzaamheden van Speeltuincentrale uitvoeren.

Naast het AB en het DB is er ook een algemene ledenvergadering (ALV) bestaande uit bestuursleden van de aangesloten BSV’s. Voor het AB zijn we opzoek naar een bestuurslid:

AB-lid

Leendert van der Laan gaat stoppen als AB-lid van de Speeltuincentrale. Voor deze functie zijn we opzoek naar een opvolger.

Het AB komt met het DB ongeveer 6-8 keer per jaar bij elkaar om lopende zaken met elkaar te bespreken en om de inbreng van de BSV’s goed te kunnen waarborgen. Het AB lid is een bestuurslid van een van de aangesloten leden.

Mocht je iemand weten: mail naar info@speeltuinengroningen.nl

 


Buurt- en Speeltuinverenigingen zoeken:

Speeltuincentrale Groningen zoekt voor diverse Buurt- en Speeltuinen in de stad mensen die willen assisteren bij het dagelijkse onderhoud. In de praktijk betekent dit bezoekers ontvangen, werkruimtes inrichten, zorgen voor koffie/thee, schoonmaakwerk, toezicht en groenonderhoud in de speeltuin. Wij zoeken bij voorkeur een wijkbewoner die als vrijwilliger of participatiebaner acht tot zestien uren per week beschikbaar is op één van de accommodaties.


BSV Vinkhuizen:
– Secretaris
– Vrijwilligers

BSV D.I.B.:
Bestuurslid
Secretaris


Groningen telt een groot aantal mooie speeltuinen en buurtaccommodaties. Plekken om lekker gezond buiten te spelen en om anderen te ontmoeten. Onze organisatie ondersteunt en stimuleert het werk van de 18 aangesloten Buurt- en Speeltuinverenigingen in de gemeente Groningen. Hierin zijn ruim 400 vrijwilligers actief als activiteitenbegeleider, bestuurder of voor speeltuinonderhoud.

 

To Top