Buurt- en Speeltuinverenigingen zoeken:

Speeltuincentrale Groningen zoekt voor diverse buurt- en speeltuinen in de stad mensen die willen assisteren bij het dagelijkse onderhoud. In de praktijk betekent dit bezoekers ontvangen, werkruimtes inrichten, zorgen voor koffie/thee, schoonmaakwerk, toezicht en groenonderhoud in de speeltuin. Wij zoeken bij voorkeur een wijkbewoner die als vrijwilliger of participatiebaner acht tot zestien uren per week beschikbaar is op één van de accommodaties.


BSV Vinkhuizen:
– Secretaris
– Vrijwilligers

BSV D.I.B.:
Bestuurslid
Bestuursvoorzitter
Secretaris


Groningen telt een groot aantal mooie speeltuinen en buurtaccommodaties. Plekken om lekker gezond buiten te spelen en om anderen te ontmoeten. Onze organisatie ondersteunt en stimuleert het werk van de 18 aangesloten Buurt- en Speeltuinverenigingen in de gemeente Groningen. Hierin zijn ruim 400 vrijwilligers actief als activiteitenbegeleider, bestuurder of voor speeltuinonderhoud.

 

To Top