De Speeltuincentrale heeft een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB). Het AB wordt gevormd door vier actieve vrijwilligers van de bij ons aangesloten Buurt- en Speeltuinverenigingen.

Het DB bestaat uit drie mensen van buiten het speeltuinwerk. Zij hebben elk een eigen andere achtergrond en daarmee een gevarieerde kijk op het Buurt- en Speeltuinwerk. Zij sturen een team van zes medewerkers aan, die de dagelijkse werkzaamheden van Speeltuincentrale uitvoeren.

Naast het AB en het DB is er ook een algemene ledenvergadering (ALV) bestaande uit bestuursleden van de aangesloten BSV’s. Als er vacatures open staan voor het AB of DB, vind u deze op deze pagina.

Op dit moment zijn er geen vacatures bij de Speeltuincentrale. Open sollicitaties zijn altijd welkom en kunnen naar info@speeltuinengroningen.nl verstuurd worden.


Buurt- en Speeltuinverenigingen zoeken:

Speeltuincentrale Groningen zoekt voor diverse Buurt- en Speeltuinverenigingen in de stad mensen die willen assisteren bij het dagelijkse onderhoud. In de praktijk betekent dit bezoekers ontvangen, werkruimtes inrichten, zorgen voor koffie/thee, schoonmaakwerk, toezicht en groenonderhoud in de speeltuin. Wij zoeken bij voorkeur een wijkbewoner die als vrijwilliger of participatiebaner acht tot zestien uren per week beschikbaar is op één van de accommodaties.


BSV Vinkhuizen:
– Secretaris
– Vrijwilligers


BSV DIB:

Speeltuin DIB (de Indische Buurt) zoekt een penningmeester, een secretaris en een bestuurslid! Wellicht is het iets voor jou?

Penningmeester
Word jij wild van cijfers en administratie? Kom dan het bestuur van DIB versterken! Samen met de voorzitter en secretaris vormt de penningmeester het dagelijkse bestuur van een organisatie. Je regelt de taken voor de financiële administratie. Dit is een vrijwillige en eervolle functie. Je bent een soort schatbewaarder en regelt alle financiële zaken van een organisatie.

Functiebeschrijving:

– Beheren van de hoofdrekening en controle over de kas;
– De boekhouding
– De ledenadministratie en contributie;
– Financiële jaarrekening, jaarbegroting en jaarverslagen in samenwerking met de
voorzitter;
– Bijwonen van bestuursvergaderingen.

Wij werken met het programma e-boekhouden.nl. Hiermee kan snel en eenvoudig gewerkt worden. Je wordt ondersteund door de Speeltuincentrale en staat er dus nooit alleen voor.

Wij zoeken iemand die:
– Bij voorkeur woonachtig is in de Korrewegwijk of Indische Buurt;
– Affiniteit heeft met cijfers;
– Met een computer overweg kan;
– Op zoek is naar eervol vrijwilligerswerk voor 2 à 3 uur per week;
– Beschikbaar is om 1 keer per maand te vergaderen met het bestuur.

Secretaris

Vind jij het leuk om te organiseren en te regelen? Heb je ervaring in het ondersteunen van een bestuur? Kom dan DIB versterken! Samen met de voorzitter en penningmeester vormt de secretaris het dagelijkse bestuur van een organisatie. Je bent een proactieve ondersteuner voor de voorzitter/bestuur. Iemand die initiatief toont en diverse klussen oppakt. Als secretaris ben je de spin in het web.

Functiebeschrijving
– Verslaglegging van bestuursvergaderingen;
– Meedenken en meepraten over ontwikkelingen en het te voeren beleid;
– Verantwoordelijkheid nemen voor actie en besluiten van het bestuur;
– Een positieve bijdrage leveren aan een sfeer van gezelligheid en gastvrijheid;
– Het bijhouden en beantwoorden van de e-mail.

Wij zoeken iemand die:
– Bij voorkeur woonachtig is in de Korrewegwijk of Indische Buurt;
– Iemand die het leuk vindt om te schrijven (notulen, berichten op sociale media);
– Iemand die nauwkeurig is;
– Een proactieve organisator voor 2 à 3 uur per week;
– Beschikbaar is om 1 keer per maand te vergaderen met het bestuur.

Actief bestuurslid

Het bestuur van de Buurt- en Speeltuinvereniging De Indische Buurt (DIB) vraagt voor haar bestuur een enthousiaste wijkbewoner van de Korrewegwijk of Indische Buurt voor Algemeen bestuurslid. Iemand die graag een bijdrage wil leveren aan onze speeltuin ‘De Indische Buurt’.

Wij zoeken iemand die:
– Flexibel inzetbaar bij activiteiten en voorbereidingen;
– Affiniteit met kinderen en ouders en het organiseren van sociale evenementen;
– Evt. Activiteiten begeleiden of andere uitvoerende taken (naar keuze/ naar
beschikbaarheid);
– Meedenken over de ontwikkeling van DIB en het activiteitenaanbod.

Klik hier voor de pdf met de vacatures!


Groningen telt een groot aantal mooie speeltuinen en buurtaccommodaties. Plekken om lekker gezond buiten te spelen en om anderen te ontmoeten. Onze organisatie ondersteunt en stimuleert het werk van de 18 aangesloten Buurt- en Speeltuinverenigingen in de gemeente Groningen. Hierin zijn ruim 400 vrijwilligers actief als activiteitenbegeleider, bestuurder of voor speeltuinonderhoud.

 

To Top