Uitnodiging opening speeltuin van Ostade maandag 17 juli 2023

Uitnodiging opening speeltuin Van Ostade 17 juli om 14.00 uur

Uitnodiging opening vernieuwde speeltuin maandagmiddag 17 juli 2023

Geachte heer, mevrouw,
Wij nodigen u graag uit op maandag 17 juli om 14.00 om de opening bij te wonen van de uitbreiding
van onze speeltuin. De duur van de festiviteiten is ongeveer een uur en er zijn ruim 300 kinderen
aanwezig. Na 3 jaar voorbereiding hebben wij samen met de Speeltuincentrale hard gewerkt om onze speeltuin nog aantrekkelijker te maken. De uitbreiding van de speeltuin is gerealiseerd door de firma De K van Kinderen uit Peize. Daarnaast hebben de volgende organisaties financieel bijgedragen aan de
totstandkoming van de speeltuin: Jenaplanschool De Petteflet, De Speeltuincentrale, Stichting van
Ostade, Huis de B, Jantje Beton en de gemeente Groningen.

Wij ontmoeten u graag in onze speeltuin op maandagmiddag 17 juli om 14.00 uur.
Ingang schoolplein, Adriaan van Ostadestraat in de wijk Kostverloren te Groningen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Van Ostade Stichting
Jacob Bolhuis Voorzitter 
Leendert van der Laan Secretaris
Theo Roelfsema Penningmeester
Divon Jongsma-Van de Veer Algemeen bestuurslid
Leo Jongsma Algemeen bestuurslid

To Top