Bij speeltuinen Corpus den Hoorn, Paddepoel en De Hoogte plaatste Speeltuincentrale Groningen sport- en spelcontainers. Inmiddels zijn deze overgedragen aan de lokale WIJ-teams en de centrale aansturing wordt gedaan door WIJ-Oosterpark.

De zeecontainers zitten vol sport- en spelmateriaal voor kinderen van vier tot veertien jaar. Zij kunnen dit materiaal gratis lenen, als ze er volgens de basisregels mee spelen: niet pesten, niet uitschelden, niet uitlachen, beleefd zijn en samen spelen zonder ruzie te maken. Door de spelcontainers kunnen kinderen veilig, leuk en gratis spelen en sporten. Door het uitleensysteem leren ze bovendien verantwoord omgaan met het materiaal.

Sport- en spelmateriaal lenen?

Wilt u meer informatie over de sport- en spelcontainers?
Neem dan contact op met Speeltuincentrale Groningen 050-313 55 67

To Top