Van Ostade Stichting

De grote natuurlijke speeltuin van de Van Ostade Stichting legt de verbinding tussen de Pettefletschool, het schoolplein en de accommodatie van de buitenschoolse opvang (BSO).  Het ontwerp is van landschapsarchitect Jan Ooms; de speeltoestellen zijn afkomstig van Goede speelsystemen. De kinderen hebben veel ruimte om buiten te spelen. De toestellen zijn veelal van hout en er is voor natuurlijk spelen gekozen.Deze unieke speeltuin is tot stand gekomen met medewerking van de toenmalige Samenwerkende Fondsen Buiten Spelen (SFBS).

De kinderen kunnen hier spelen met water en zand, duikelrekjes, klimmen en klauteren en er is ook een kabelbaan. De ondergrond van de speeltuin is in 2016 vernieuwd. De wens van de kinderen om een hek rondom het voetbalplein te plaatsen is eind 2016 ook gerealiseerd. Wethouder Roeland van der Schaaf heeft de opening verricht.

Van Ostade Stichting organiseert activiteiten voor jong en oud. Ook maken diverse clubjes gebruik van de ruimte, zo zijn er twee zangkoren die hier repeteren en oefent de jeugddamclub er. Verder kun je bij Van Ostade breien, aquarelleren, zingen, bewegen op muziek, knutselen en zijn er koffiemiddagen.

Van Ostade Stichting
Jacob van Ruysdaelstraat 73
9718  SC  Groningen
leendertvanderlaan@hotmail.com
jbolhuis@home.nl

Fotogalerij

To Top