Van Ostade Stichting

De Stichting van Ostade (voormalig West End) is opgericht in 1932. Het buurtcentrum Kostverloren Kwartier en de speeltuin vallen onder het bestuur van de Stichting.

In de speeltuin kunnen kinderen uit de wijk spelen met water en zand, duikelrekjes, klimmen en klauteren en er is ook een kabelbaan en een voetbalpleintje. Het ontwerp is van landschapsarchitect Jan Ooms; de meestal houten speeltoestellen zijn afkomstig van Goede speelsystemen. In 2016 is de speeltuin vernieuwd met medewerking van de toenmalige Samenwerkende Fondsen Buiten Spelen (SFBS).

Van Ostade Stichting organiseert regelmatig activiteiten voor jong en oud. Ook maken diverse clubjes gebruik van de ruimte, zo zijn er twee zangkoren die hier repeteren en oefent de jeugdschaakclub er. Verder kun je bij Van Ostade breien, aquarelleren, zingen, bewegen op muziek, knutselen en zijn er koffiemiddagen. Bijna elke dag zijn er een of meerdere activiteiten.

Van Ostade Stichting
Jacob van Ruysdaelstraat 73
9718  SC  Groningen
leendertvanderlaan@hotmail.com
06-54660249 (bereikbaar tijdens kantooruren)

 

 

Bericht van het bestuur (november 2022):

“Op dit moment zijn we als bestuur van Stichting van Ostade, samen met de Speeltuincentrale, druk bezig onze speeltuin uit te breiden. Er is geld voor nodig om dit te realiseren. De Pettefletschool, aangrenzend aan de speeltuin, kwam op het prachtige idee om een sponsorloop te organiseren. Samen met Huis de B is dit georganiseerd.

Tot aan een aantal dagen voor de loop konden de kinderen zoveel mogelijk sponsoren zoeken, zodat er veel geld bij elkaar gelopen kon worden. Op dinsdag 1 november was het zo ver: alle kinderen mochten in sportkleding op school komen. Onder grote belangstelling van heel veel ouders, verzorgers, oma’s, opa’s en wijkbewoners werden er zo veel mogelijk rondjes over het plein en door de school gelopen binnen de gestelde tijd.

Na de loop kregen de kinderen allemaal een flesje water en een stukje fruit van de Spar en konden ze beginnen de sponsorgelden te innen.

Wat een GIGANTISCH succes. De kinderen van de Petteflet hebben met deze sponsorloop maar liefst ca. € 11.000,00 opgebracht. Een geweldig mooi bedrag waar we niet van . Wat een prestatie. Zo komen we steeds dichterbij de beoogde uitbreiding van de speeltuin.

Namens het bestuur

Jacob Bolhuis”

Meer info over de Stichting van Ostade: www.schilderswijkgroningen.nl/stichting-van-ostade

 

Uitbreiding (bericht van oktober 2022)
Uitbreidingsplannen speeltuin in Kostverloren klaar

De plannen voor de uitbreiding van de speeltuin in de buurt Kostverloren zijn klaar! Op de plek waar voorheen noodgebouwen stonden (vanwege corona), gaat de uitbreiding plaatsvinden. Het wordt een plek waar kinderen op een natuurlijk wijze kunnen spelen en bewegen, maar waar ook volwassenen terecht kunnen om te bewegen en te sporten.

Dat betekent dat sommige onderdelen van de uitbreiding bestaat uit speel- en spelelementen, zodat kinderen worden geprikkeld om eigen spelvormen te bedenken. Hun creativiteit wordt aangewakkerd door het speelparcours wat tussen de bomen in het nieuwe deel is vormgegeven. Onderdelen als keien, evenwichtsstammen en stelten motiveren niet alleen om nieuwe spellen te bedenken, maar ook om te bewegen. Het parcours bevat ook elementen die volwassenen aanmoedigen om de plek als sport- en beweegplek te gaan gebruiken.

Samen met St. Van Ostade is de Speeltuincentrale nu op zoek naar subsidienten en sponsoren om het plan daadwerkelijk te realiseren. We hopen dat we begin volgend jaar de financiering rond te hebben, zodat in het voorjaar begonnen kan worden met de eerste werkzaamheden.

Fotogalerij

To Top