Speeltuincentrale Groningen: wat we doen

Speeltuincentrale Groningen is de overkoepelende organisatie en belangenbehartiger voor achttien Buurt- en Speeltuinverenigingen in de stad Groningen. De Speeltuincentrale is de spin in het web. We:

 • initiëren projecten
 • adviseren bij de inrichting en renovatie van speeltuinen
 • beleggen vergaderingen
 • coördineren en beheren het collectieve onderhoudsfonds
 • boren financieringsbronnen aan
 • stellen een sociaal cultureel activiteitenprogramma op
 • scholen vrijwilligers
 • adviseren bij financiële vraagstukken
 • onderhouden contacten met samenwerkingsinstanties en de gemeente Groningen over alles wat te maken heeft met buurt- en speeltuinwerk
 • zorgen voor inspecties van speeltoestellen en ondergronden zodat deze aan de wettelijke eisen voldoen
 • ondersteunen besturen en vrijwilligers bij de dagelijkse werkzaamheden

Nieuwe speeltuinen, ook geschikt voor kinderen met een beperking

De afgelopen jaren vormde Speeltuincentrale Groningen dertien van de achttien speeltuinen om tot moderne speeltuin en deltaplanspeeltuin. Dat betekent dat ze ook geschikt zijn voor kinderen met een functiebeperking. We vernieuwden niet alleen speeltuinen, maar ook diverse accommodaties. Deze accommodaties spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid van Groninger buurten en wijken.

Zonder vrijwilligers zijn we nergens

Het buurt- en speeltuinwerk wordt geheel door vrijwilligers uitgevoerd. Voor de bij ons aangesloten Buurt- en Speeltuinverenigingen zijn meer dan driehonderd vrijwilligers actief. Sommigen zijn dagelijks aan de slag voor het buurt- en speeltuinwerk, anderen vooral bij speciale activiteiten. Er worden bijvoorbeeld veel activiteiten voor kinderen en jongeren georganiseerd, maar ook het aanbod voor volwassenen wordt steeds groter. Van breien tot zumbadansen en van bingo tot kaartavonden. En al die activiteiten zouden er niet zijn zonder vrijwilligers.

Onze toekomstvisie

Speeltuincentrale Groningen wil in de toekomst bestuurlijke vernieuwing prioriteit geven, meer kinder- en jeugdactiviteiten organiseren, het groenonderhoud structureel verbeteren en meer samenwerken met WIJ-teams en vormen van dagbesteding. Via deze website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

To Top