Het ontstaan van de Speelfestivals
Je kunt het je bijna niet meer voorstellen, maar vier jaar geleden waren de speeltuinen en hun gebouwen in de zomervakantie dicht. Los van enkele stedelijke activiteiten, waren er nauwelijks zomeractiviteiten voor kinderen. In de vakanties gaan helaas niet alle kinderen op vakantie, terwijl de vakantie juist een belangrijke tijd is om nieuwe ervaringen op te doen en om er mooie herinneringen aan over te houden. Een speciaal vakantieprogramma voor kinderen kan hiervoor wel een belangrijke bijdrage leveren. Daarom zijn we als Speeltuincentrale samen met de WIJ-Groningen in 2018 gestart met het organiseren van gratis kinderactiviteiten in speeltuinen. 


Vakanties aan Zee (2019 en 2020)
De pilot was zo’n daverend succes dat we het jaar daarop in de zomer in vier wijken kinderactiviteiten hebben georganiseerd en het opvolgende jaar in acht wijken. In elke wijk heeft de Speeltuincentrale min of meer hetzelfde programma gemaakt, behalve in de wijk Paddepoel. Daar hebben we in 2020 samen met vrijwilligers een programma samengesteld. Deze manier van werken zorgde voor enorme betrokkenheid van vrijwilligers bij het ontwikkelen en uitvoeren van het programma voor de kinderen in deze zomer.

© Foto gemaakt door: Mariska de Groot


Samen – Speelfestivals
In 2021 hebben we deze lijn proberen door te trekken door ook in andere wijken vrijwilligers de kans te geven om mee te helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van de elf Speelfestivals die de Speeltuincentrale dit jaar heeft georganiseerd. Daar komt bij dat ook het aantal partijen dat in de wijk kinderactiviteiten is gaan organiseren de laatste paar jaren flink is toegenomen. De coronapandemie heeft hier een grote invloed op gehad. Daarom hebben we in 2021 (meer dan in andere jaren) ook afstemming en samenwerking gezocht met andere partijen die actief zijn in de wijk. In sommige wijken hebben we aangesloten bij bestaande wijkoverleggen en in andere wijken hebben we deze
overleggen opgestart.

Doelen van de Speeltuincentrale
We begonnen in 2018 met een pilot om als Speeltuincentrale alleen kinderactiviteiten in de zomervakantie te organiseren nu zijn we nu al zo ver dat we het liefst samen met vrijwilligers en samenwerkingspartners een gezamenlijke programmering voor kinderen in de vakanties willen neerzetten. Om zo niet alleen te zorgen dat kinderen een recreatieve, sportieve en educatieve vakantie hebben, maar dat vakanties benut worden voor:

1. Gelijke kansen voor iedereen
2. Versterken en uitbouwen van netwerken in de wijk
3. Werven van vrijwilligers voor de speeltuinen
4. Enthousiasmeren van jongeren voor vrijwilligerswerk
5. Versterken (van besturen) van de Buurt- en Speeltuinverenigingen

De Speelfestivals zijn gratis te bezoeken en opgave is niet nodig.

To Top