Zonder vrijwilligers zijn we nergens

Het buurt- en speeltuinwerk wordt grotendeels door vrijwilligers uitgevoerd. Voor de bij Speeltuincentrale Groningen aangesloten speeltuinen zijn meer dan driehonderd vrijwilligers actief. Sommigen zijn dagelijks in de weer voor het buurt- en speeltuinwerk, anderen vooral bij speciale activiteiten en weer anderen zitten in ons bestuur.


Vrijwilligerswerk in de speeltuin. Daarom!

Spelen is niet alleen leuk, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Als vrijwilliger bij de Buurt- en Speeltuinvereniging ondersteunt u het belang van spelen en levert u dus een positieve bijdrage aan de samenleving. Vrijwilligers doen bovendien dankbaar, nuttig, maar ook ontspannen werk. Als vrijwilliger ontmoet u veel mensen in een informele sfeer en u doet ervaring in verschillende vakgebieden op. U kunt doen waar u goed in bent en anderen daarover iets leren, maar ook zelf nieuwe kennis en vaardigheden opdoen als afwisseling met uw dagelijkse bezigheden. Denk bijvoorbeeld aan vergadertechnieken, EHBO, tuinwerk en techniek.

Nederland telt ongeveer drie miljoen vrijwilligers. Als u tien van hen zou vragen waarom ze zich belangeloos inzetten, dan kan het best zijn dat u tien verschillende antwoorden hoort. Bijvoorbeeld:
– nuttige en ontspannen vrijetijdsbesteding
– naast het gewone werk met totaal iets anders bezig zijn
– eigen talenten ontdekken en ontwikkelen
– iets voor een ander willen doen
– kennis en ervaring aan anderen ter beschikking stellen
– andere mensen ontmoeten
– vervangend werk bij werkloosheid, pensioen of arbeidsongeschiktheid


De vrijwilligersfuncties bij Speeltuincentrale Groningen

Voor vrijwel elke Buurt- of Speeltuinvereniging in Groningen zijn we op zoek naar mensen die graag:
– activiteiten organiseren of begeleiden
– willen helpen om het groen in de speeltuin te onderhouden
– in het bestuur willen plaatsnemen
– willen meedenken over de toekomst van het buurt- en speeltuinwerk
– anderen iets willen leren, bijvoorbeeld met computers om te gaan

Iedereen kan vrijwilligerswerk doen, het is nooit te moeilijk en het kost nooit te veel tijd. Al onze vrijwilligers zijn verzekerd via de gemeente Groningen. Elke vorm van vrijwilligerswerk wordt door ons zeer gewaardeerd. Overtuigd? Meld u dan direct aan als vrijwilliger! Bel de Speeltuincentrale (050 313 55 67) of stuur een e-mail naar info@speeltuinengroningen.nl.

To Top