Speeltuincentrale Groningen: wie we zijn

Groningen telt een groot aantal mooie speeltuinen en buurtaccommodaties. Plekken om lekker, gezond buiten te spelen en om anderen te ontmoeten. Zestien van de Groninger speeltuinen inclusief accommodatie vallen onder Speeltuincentrale Groningen. Stuk voor stuk veilige speeltuinen, óók geschikt voor kinderen met een beperking, en mooie accommodaties waar activiteiten worden georganiseerd voor jong en oud. 

Het lokale buurt- en speeltuinwerk wordt grotendeels door vrijwilligers uitgevoerd. Daarnaast is bij bijna elke speeltuin een professionele beheerder aan de slag. Zij zijn in dienst bij Stichting Gemeenschappelijk Stedelijk Beheer (SGSB) of bij WerkPro (Oosterparkwijk en centrumwijken). Bij de overkoepelende Speeltuincentrale Groningen zijn bovendien een aantal medewerkers in vaste dienst en er is een dagelijks- en algemeen bestuur aangesteld.

Het algemeen bestuur wordt gevormd door actieve vrijwilligers van de bij ons aangesloten buurt- en speeltuinverenigingen.  Het dagelijks bestuur bestaat uit drie mensen van buiten het speeltuinwerk. Zij hebben elk een eigen achtergrond en daarmee een gevarieerde kijk op het buurt- en speeltuinwerk. Zij sturen een team van vier medewerkers aan, die de dagelijkse werkzaamheden van Speeltuincentrale Groningen uitvoeren.

Het bestuur komt elke zes weken bij elkaar voor overleg over onder andere beleid, lopende zaken, projecten, financiën, vrijwilligers en groenonderhoud. Twee keer per jaar is er een algemene ledenvergadering. De leden beoordelen dan het gevoerde beleid, benoemen bestuursleden en stellen de jaarrekening en de begroting vast.


Dagelijks bestuur Speeltuincentrale
:
Roel Groenhof, voorzitter
Jan Moorman, secretaris
Arie van Roon, penningmeester (a.i.)

Algemeen bestuur Speeltuincentrale:
Jelte Veen, voorzitter  SV V.H.J. (Voor Hoogkerks Jeugd)
Ria Vincken, penningmeester  BSV Paddepoel
Leendert van der Laan, penningmeester Van Ostade Stichting
Tine de Jager, aspirant-lid van BSV Helpman-Oost

Team Speeltuincentrale:
Sisca Sytema, teammanager en relatiebeheerder
Meta Barkhuis, bestuursassistent
Sandra Reinderink, projectmedewerker
Michael Hobers, projectmedewerker
Iris ten Bhömer, projectmedewerker
Hilde Strijker, projectleider/medewerker
Marieke Kamphuis, projectmedewerker

Klik hier voor het jaarverslag 2019
Klik hier voor de jaarrekening 2019
Klik hier voor het jaarverslag 2020
Klik hier voor de jaarrekening 2020
Formulier ANBI-status
RSIN 004014716

 

To Top