Speeltuincentrale Groningen: wie we zijn

Groningen telt een groot aantal mooie speeltuinen en buurtaccommodaties. Plekken om lekker, gezond buiten te spelen en om anderen te ontmoeten. Zestien van de Groninger speeltuinen inclusief accommodatie vallen onder Speeltuincentrale Groningen. Stuk voor stuk veilige speeltuinen, óók geschikt voor kinderen met een beperking, en mooie accommodaties waar activiteiten worden georganiseerd voor jong en oud. 

Het lokale buurt- en speeltuinwerk wordt grotendeels door vrijwilligers uitgevoerd. Daarnaast is bij bijna elke speeltuin een professionele beheerder aan de slag. Zij zijn in dienst bij Stichting Gemeenschappelijk Stedelijk Beheer (SGSB) of bij WerkPro (Oosterparkwijk en centrumwijken). Bij de overkoepelende Speeltuincentrale Groningen zijn bovendien een aantal medewerkers in vaste dienst en er is een dagelijks- en algemeen bestuur aangesteld.

Het algemeen bestuur wordt gevormd door actieve vrijwilligers van de bij ons aangesloten buurt- en speeltuinverenigingen.  Het dagelijks bestuur bestaat uit drie mensen van buiten het speeltuinwerk. Zij hebben elk een eigen achtergrond en daarmee een gevarieerde kijk op het buurt- en speeltuinwerk. Zij sturen een team van vier medewerkers aan, die de dagelijkse werkzaamheden van Speeltuincentrale Groningen uitvoeren.

Het bestuur komt elke zes weken bij elkaar voor overleg over onder andere beleid, lopende zaken, projecten, financiën, vrijwilligers en groenonderhoud. Twee keer per jaar is er een algemene ledenvergadering. De leden beoordelen dan het gevoerde beleid, benoemen bestuursleden en stellen de jaarrekening en de begroting vast.

De Speeltuincentrale bestaat sinds 17 oktober 1930.


Dagelijks bestuur Speeltuincentrale
:
Roel Groenhof, voorzitter
Jan Moorman, secretaris
Kees van der Helm, penningmeester 

Algemeen bestuur Speeltuincentrale:
Ria Vincken, penningmeester  BSV Paddepoel
Tine de Jager, bestuurslid van BSV Helpman-Oost
Hendrik Jan Hazenberg, voorzitter BSV Ruischerbrug
Peter Bruinewoud, voorzitter BSV De Hoogte

Team Speeltuincentrale:

Sisca Sytema, teammanager en relatiebeheerderSandra Reinderink, Projectleider Onderhoud & Renovaties / OfficemanagerMichael Hobers, CommunicatiemedewerkerHilde Strijker, Projectleider Speelfestivals+ en Relatiebeheerder
Bob Tiggelaar, Projectmedewerker Onderhoud & Renovaties en Speelfestivals
Houda Nouâmane, Projectmedewerker Mooie wijken, Speelfestivals en Speelambassadeurs
Marije van der Werf, Speelfestivals
Marieke Renken, Projectmedewerker Mooie Wijken en Speelfestivals+, RelatiebeheerderLiesbeth Weusten, Projectmedewerker Speelfestivals+, Relatiebeheerder
Dominique Bosma, Financieel ondersteunend medewerker

Klik hier voor het jaarverslag 2019
Klik hier voor het jaarverslag 2020
Klik hier voor het jaarverslag 2021
Klik hier voor het jaarverslag 2022
RSIN 044014716

 

To Top