Het hart van de wijk

De buurt- en speeltuinverenigingen zijn vaak het hart van de wijk of de buurt. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Een speeltuin heeft immers geen drempel, daarom is het de ontmoetingsplaats bij uitstek voor zowel jong en oud(er) en voor buurtbewoners van allerlei sociale en culturele achtergronden. Een plek waar iederéén welkom is. En daarom worden er in de Groninger speeltuinen en buurtaccommodaties activiteiten voor buurt- of wijkbewoners georganiseerd. Van spooktochten tot breien en van zumbadansen tot bingo. Zo vergroten we de saamhorigheid én houden we onze buurten leefbaar.

Samen met de netwerkpartners in de wijk zorgen we voor een prettig buurtklimaat waarin er veel ontmoeting en contact is en we elkaar verder helpen. Dát is onze kracht. Door samenwerking met buurtbewoners en organisaties ontstaat er ruimte voor nieuwe ideeën en verrassende projecten. Speeltuincentrale Groningen is voortdurend in ontwikkeling en handelt altijd vanuit het belang van een goed leefklimaat voor kinderen en buurtbewoners.

 

To Top