Veilige speeltuinen dankzij subsidie en fondsen

Een groot deel van het werk in de speeltuinen wordt gedaan door enkele honderden vrijwilligers. Maar natuurlijk kunnen de speeltuinen niet zonder financiële bijdrage. Dankzij subsidie van de gemeente Groningen kunnen de buurt- en speeltuinverenigingen de accommodaties schoon en netjes houden en leuke activiteiten voor de buurt organiseren. En via de Speeltuincentrale laten ze bijvoorbeeld structureel het groenonderhoud en de wettelijk verplichte veiligheidsinspecties uitvoeren.

Fondsenwerven

Omdat er meer nodig is om de Groninger speeltuinen veilig en modern te houden, schrijft Speeltuincentrale Groningen diverse fondsen aan. Met deze bijdrages kunnen we bijvoorbeeld speeltuinen die aan vernieuwing toe zijn, inrichten volgens de eisen van deze tijd én natuurlijk van de kinderen die er spelen. Ook gebruiken we deze extra bijdrages voor sport- en spelcontainers, projecten, activiteiten en jeugdwerk. Onderstaand een aantal fondsen waarbij we de afgelopen jaren met succes een bijdrage aanvroegen:

  • Jantje Beton: ondersteunt lokale initiatieven om het buiten spelen te bevorderen.
  • Kinderpostzegels: financiert projecten voor kinderen in achterstandswijken.
  • NSKG: neemt projectaanvragen in behandeling als de speelvoorziening toegankelijk is voor mensen met een handicap.
  • Oranjefonds: voor alle tijdelijke steun die een organisatie nodig heeft om goed of beter te functioneren.
  • Stichting Zonnige Jeugd: bevordert de geestelijke en lichamelijke groei van de jeugd.
  • Rabobank Stimuleringsfonds: organisaties dienen een aanvraag in waarna bewoners mogen stemmen.
  • VSB fonds: ondersteunt culturele projecten en maatschappelijke initiatieven.

Daarnaast is een aantal stichtingen, verenigingen en bedrijven bereid om bepaalde speeltuinprojecten financieel te ondersteunen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een buurt- en speeltuinvereniging aan een aantal voorwaarden voldoen. De Speeltuincentrale ondersteunt de aangesloten verenigingen met het doen van een aanvraag.

 

To Top