Coronaproof protocol buurtaccomodaties

Nu de tuinen van verschillende buurt- en speeltuinverenigingen weer open zijn zal er nagedacht moeten worden over het organiseren van activiteiten bij deze BSV’s. Natuurlijk zal het organiseren en uitvoeren van deze activiteiten nu wel wat anders verlopen dan voorheen. Om u daarom zo goed mogelijk te informeren over wat er wel en niet kan is er een protocol opgesteld zodat u weet hoe u hier mee om kan gaan. Het protocol is bedoeld als basis voor buurtaccomodaties met of zonder speeltuinen. Hierin worden veel verschillende onderwerpen besproken zoals hygiëne, looproutes, communicatie, verantwoordelijkheid en meer belangrijke punten om over na te denken. Het protocol en de praktische uitwerking kunt u vinden onder het kopje ‘Coronaproof buurtprotocol’, klik hier om naar deze pagina te gaan

 

To Top