Nu de tuinen van verschillende buurt- en speeltuinverenigingen weer open zijn, is het belangrijk dat er nagedacht wordt over het organiseren van activiteiten bij deze BSV’s. Natuurlijk zal het organiseren en uitvoeren van deze activiteiten nu wel wat anders verlopen dan voorheen. Om u daarom zo goed mogelijk te informeren over wat er wel en niet kan is er een protocol opgesteld zodat u weet hoe u hier mee om kan gaan. Het protocol is bedoeld als basis voor buurtaccomodaties met of zonder speeltuinen. Hierin worden veel verschillende onderwerpen besproken zoals hygiëne, looproutes, communicatie, verantwoordelijkheid en meer belangrijke punten om over na te denken. Het ‘Voorbeeld-Protocol-Buurtaccommodaties-incl.-Horeca-Coronaproof’ is hier te downloaden.

Daarnaast is er ook een praktische uitwerking gemaakt die u onder hier kunt downloaden. In deze praktische uitwerking worden de bovenstaande zaken nog uitgebreider besproken en hier zult u ook verschillende posters en ander communicatiemateriaal in vinden die u kunt gebruiken om de maatregelen duidelijk te maken. 

 

 

To Top