In bijna alle Buurt- en Speeltuinen werken professioneel beheerders. Zij zijn in dienst bij Stichting Gemeenschappelijk Stedelijk Beheer (SGSB) of (Oosterparkwijk en centrumwijken) bij WerkPro.

Bij de oprichting van SGSB speelde Speeltuincentrale Groningen een belangrijke rol. De stichting ging op 1 april 2016 van start en bood aan het eind van dat jaar 24 medewerkers een dienstverband in het accommodatiebeheer aan. De overwegingen van onze leden om over te stappen naar Stichting Gemeenschappelijk Stedelijk Beheer waren:

  • Meer zeggenschap voor de leden via een deelnemersraad;
  • Een garantie op vervanging bij ziekte die langer duurt dan twee werkweken;
  • Een relatief lagere kostprijs voor het beheerpersoneel.

Naast het professionele beheer zet de Speeltuincentrale in op het binnenhalen van nieuwe medewerkers, waarbij het werven van mensen uit de wijken rondom de Buurt- en Speeltuinverenigingen centraal staat. Graag heten wij de wijkbewoners welkom om zich als vrijwilliger en/of participatiebaner te melden voor beheertaken, ondersteuner van het activiteitenaanbod of voor het tuinonderhoud bij één van de Buurt- en Speeltuinverenigingen.

To Top